KIM JESTEŚMY

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie został powołany, aby służyć pomocą w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji osobom fizycznym i prawnym, przedsiębiorcom działającym w oparciu o przepisy prawa, organizacjom non-profit w związku z ich działalnością i innym, którzy identyfikują potrzebę na usługę proponowaną przez Ośrodek.


Na listę stałych mediatorów Ośrodka wpisani są większości radcy prawni z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zawodowe i profesjonalne rozumienie roli mediatora gwarantują stronom efektywność w zakresie czasu i kosztów prowadzonego przez nich postępowania mediacyjnego.


Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie służy pomocą w rozwiązywaniu sporów w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.


Poza powyższymi informacjami w razie innych pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Ośrodkiem bezpośrednio adres mailowy: osrodek.mediacji@oirpwarszawa.pl.

KLAUZULA DO UMÓW

"W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji".


.